Komentář: Vládní projekty jako skvělý příklad fuck-up projektůProjekt na vytvoření systému trasování, strategie očkování, prodlužování nouzového stavu, otevírání a zavírání obchodů, vytváření výjimek pro prodejny zbraní a potřeby pro školáky... Pojďme se na chvíli oprostit od politiky a podívejme se na tento prapodivný nešvar z jiné stránky a hovořme o státu na chvíli jako o organizaci.


"Tohle jsou naše strategické projekty," usmívá se šéf výrobního závodu a je viditelně hrdý na to, že se jeho společnosti daří. "Definovali jsme projektového vedoucího, který má svého sponzora a v naší firemní appce musí každý tým týdně informovat o progresu akčního plánu," nenechává se vyvést z míry otázkou, jak sledují úspěch projektů. Podle jeho slov odhalí neúspěch projektu v prvních čtyřech týdnech. V diskusích to potvrdili nejen jeho přímí podřízení, ale i zaměstnanci pracující na lince. "Jsem tu čtyři roky a už třikrát jsem byl členem projektového týmu. Změnili jsme systém zlepšovacích návrhů, pak jsem byl spíš jen hlasem výroby v tématu změny mzdového systému a naposled jsem byl u projektu zlepšování materiálového toku," potvrzuje Martin, který pracuje na montáži jako seřizovač.


Ne všude projektový management funguje. Na vlastní kůži jsem zažil nesmyslné projekty, které nikdy nebyly zrealizovány. Byly to jen hrátky na písku. Podobnou situaci zažíváme v Jihlavě, kde radnice řeší, jak z jedné dopravní tepny vytvoří náměstí, zatímco nezvládá údržbu současné správy. Líbivá témata byly, jsou a vždy budou v seznamu projektové dokumentace. Enthusiasmus zaměstnanců je v některých případech mnohem větší v těchto tématech než operativě, za kterou je daný zaměstnanec zodpovědný.


Z pohledu modelu excelence je to vlastně jednoduché. Pokud se řídíte verzí modelu z roku 2013, pak vedete v patrnosti, že jakákoliv strategie je založena na pochopení potřeb a očekávání jak zainteresovaných stran, tak externího prostředí. V praxi by to znamenalo, že dojde k revizi strategie a přístupů v oblasti krizového řízení současného pandemického stavu, a to na základě vyhodnocení priorit pro jednotlivé zainteresované strany. To, že se tak neděje, je selhání managementu v řízení zdrojů a vyhodnocování rizik s následnými plány opatření.


V novém modelu z roku 2020 se dočteme, že organizace definuje a implementuje přezkoumání systému řízení, které odpovídá dynamice v ekosystému, monitoruje implementaci strategie a řídí výkonnost a transformační priority. A abych si ještě přisadil, použiji další předpoklad, kdy organizace určuje tempo změn a prostřednictvím svých aktivit demonstruje potřebu, přínosy a důsledky jakékoliv změny ve vztahu ke svému účelu, vizi a strategii.


V současné době jsem partnerem společnosti, která řídí obrovský projekt transformace celého závodu. Zajistila nezbytné zdroje, aby tato transformace byla úspěšná. Zdroje lidské, finanční, legislativní. Může se zdát, že v naší "organizaci" toto není možné, že je byrokracie příliš velká, že je zde příliš mnoho překážek. Ale opak je pravdou. Pokud si jako organizace zvolím projekty pro boj s pandemií a nazvu je trasováním nebo očkováním, musím daným aktivitám přiřadit potřebné zdroje, vytvořit jasný srozumitelný termínový plán pro všechny zainteresované strany a především pravidelnou komunikaci.


V naší organizaci se ani jedno nepovedlo a pravděpodobně nepovede. Projektové řízení je zde jen neznámý pojem a dynamika s ohledem na zainteresované strany něco, co zatím do naší "organizace" neproniklo.


Pojďme se z tohoto fuck-upu poučit a nebrat si z naší "organizace" příklad. Veďme naše projekty tak, že budou úspěšné, že budou v souladu s naším směřováním a naplní očekávání našich stakeholderů. A hlavně doveďme naše projekty do zdárného konce.


-jj-


3 zobrazení0 komentář

Zavolejte mi: +420739954109

  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon

©2023 by Jiri Juranek

Bezručova 2 
586 01, Jihlava

​Česká republika